Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg oefengolfbaan Groenekan (De Bilt) naar verwachting deze zomer van start

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), hoofdpachter van het recreatiegebied Ruigenhoek in Groenekan (gemeente De Bilt), heeft overeenstemming bereikt met de Ontwikkelingsmaatschappij Golf Centrum Utrecht B.V. (GCU) over de voorwaarden van ondererfpacht. Het bestuur van het recreatieschap heeft goedkeuring gegeven aan het vestigen van de ondererfpacht ten behoeve van GCU B.V., met als doel om een oefengolfbaan met clubgebouw en horeca en een pannenkoekenhuis te realiseren. SGL ziet in de realisatie van het oefengolfcentrum een kans om het recreatief aanbod in de regio te verbreden en te vernieuwen. Ook leidt de overeenkomst tot extra inkomsten die hard nodig zijn om het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de recreatiegebieden, paden en routenetwerken van SGL te kunnen blijven financieren.

Luchtfoto van Noorderpark Ruigenhoek met een waterpartij en een skatebaan

Momenteel worden de laatste noodzakelijke vergunningen door gemeente De Bilt afgehandeld, waarna kan worden gestart met de aanleg van de golfbaan en het bouwen van de gebouwen. GCU B.V. verwacht begin juli 2021 te starten met het inrichten van de bouwplaats en het aanleggen van de bouwwegen. Na het aanleggen van de bouwwegen kan medio juli 2021 worden begonnen met het grondwerk van de driving-range en met het graven van de waterpartij achter de woningen van de Kon. Wilhelminaweg. Ook start dan de bouw van het pannenkoekenhuis en medio september van het hoofgebouw inclusief afslaggebouw. Het gehele project wordt naar verwachting omstreeks juli 2022 opgeleverd.

Bestemmingsplan vastgesteld

Het gehele voorbereidingstraject omvat zo’n 10 jaar waarin SGL, gemeente De Bilt en GCU B.V. hebben samengewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een oefengolfbaan met clubgebouw en horeca en een pannenkoekenhuis. Dit is onderdeel van het provinciale programma Recreatie om de Stad, waarmee werd ingezet op het realiseren van groene buffers in stedelijk gebied. Recreatieve voorzieningen in die groene buffers moeten voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Tussen 2017 en 2019 is de bestemmingsplanprocedure voor de oefengolfbaan doorlopen. Op 28 maart 2019 heeft de gemeente de Bilt het bestemmingplan definitief vastgesteld. GCU B.V. heeft vervolgens gewerkt aan de noodzakelijke omgevingsvergunningen, onderzoeken van flora en fauna en grondonderzoeken. De gemeente heeft de vergunningsaanvragen getoetst aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit en welstand en vervolgens goedgekeurd.

Dialoog met omwonenden

De plannen voor het oefengolfcentrum tot stand gekomen in overleg met omwonenden, onder meer tijdens informatieavonden in 2014, 2016 en 2018. Zo zijn op verzoek van de omwonenden de ‘zichtlijnen’ in het terrein aangepast en is de waterpartij achter de aangrenzende woningen gezamenlijk met de bewoners ontworpen. GCU B.V. zal de omwonenden in de komende periode van aanleg verder informeren. De recente geruchten, dat er sprake zou zijn van een partycentrum waar feesten voor 500 bezoekers gegeven zou kunnen worden, worden nadrukkelijk ontkracht. Hiervan is nooit sprake geweest, geven zowel GCU B.V., gemeente De Bilt als SGL aan.

Aan de rand van Utrecht-Noord ligt een bijzonder natuur- en recreatiegebied: Noorderpark Ruigenhoek. Het is niet alleen een prachtig wandel- en fietsgebied, maar ook een plek waar je volop kunt spelen, sporten en genieten. Je vindt er natuur, bos en polderlandschap, afgewisseld met robuuste forten en fijne horeca. Noorderpark Ruigenhoek is onderdeel van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. 

Vraag of opmerking? Neem contact op via noorderparkruigenhoek@provincie-utrecht.nl

Bekijk hier onze toegankelijkheidsverklaring.

Sitemap