Toekomst van Noorderpark-Ruigenhoek

Noorderpark-Ruigenhoek is een bijzonder gebied. Het is een van de weinige plekken waar je de geschiedenis van De Nieuwe Hollandse Waterlinie goed kan beleven. Het is een recreatiegebied met veel verschillende recreatiemogelijkheden: van BMX-en tot vissen naar forellen, van wandelen met de hond tot klauteren in een speelbos. Het is een gebied dat is ingesloten tussen twee stedelijke gebieden: De Bilt en Utrecht. En tòch het is bij veel mensen onbekend.

In 2016 hebben de gebiedspartners van Noorderpark-Ruigenhoek (gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht) de handen ineen geslagen om hier verandering in te brengen. Ze zijn gaan praten met belanghebbenden, zijn samenwerkingen aangegaan en zijn een gebiedsproces gestart om de recreatiemogelijkheden, -functies en identiteit van Noorderpark-Ruigenhoek beter aan te laten sluiten op de wensen van gebruikers, ondernemers en bewoners van het gebied.

 

Wilt u hier ook onderdeel van zijn? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief, of neem contact op, ook als u een idee/initiatief heeft voor het gebied. 

De belangrijkste documenten van dit proces vindt u hier: 

- Toekomstperspectief

- Belangenverkenning

- Uitkomst Waardenspel

- Steunverklaring bewoners

- Ruimtelijke en beleidskaders

- Interactieve kaart van Noorderpark-Ruigenhoek

11 Jul 2018

Op 5 juli jl. was er op Fort Ruigenhoek een feestelijke inloopmiddag om stil te staan bij de afronding van het Toekomstperspectief voor Noorderpark-Ruigenhoek. Het was een zonnige en druk bezochte middag; met veel goede gesprekken, interessante rondleidingen op het fort en verkoelende ijsjes en drankjes. Ook is er een streekpakket verloot en waren IJsclub Siberia en de Voorleesexpress present. De gebiedspartners, gemeenten De...

25 Jun 2018

De gebiedspartners van Noorderpark-Ruigenhoek organiseren op 5 juli as. een feestelijke inloopmiddag in Fort Ruigenhoek. Tijdens deze bijeenkomst willen ze samen met alle betrokkenen op een feestelijke manier stilstaan bij de afronding van het Toekomstperspectief voor Noorderpark-Ruigenhoek.

Blik op de toekomst

Vele belanghebbenden hebben in de voorbije periode laten weten wat voor hen van belang is, en velen hebben ook aan...

29 May 2018

‘Op verhaal komen in Waterliniegebied. Samen sporten, spelen en ontspannen binnen handbereik.’ Dat is het motto van het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek, dat de besturen van de gebiedspartners provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden hebben vastgesteld. Het college van de gemeente De Bilt stuurt het ter vaststelling aan de Raad. 
 

De gebiedspartners hebben samen met...

15 May 2018

Noorderpark-Ruigenhoek biedt ook voor kinderen legio mogelijkheden om te recreëren. Die mening delen uiteenlopende organisaties en initiatieven die met kinderen aan de slag willen in Noorderpark-Ruigenhoek. Op 24 april 2018 kwamen vertegenwoordigers van deze organisaties en initiatieven voor de tweede keer bij elkaar. Door elkaar halfjaarlijks te informeren over wat er is georganiseerd en wat er op stapel staat, blijft iederee...

15 Nov 2017

Tijdens de gebiedsbijeenkomsten in het voorjaar hebben we ons gebogen over kaarten van het gebied. Deze kaarten, zijn nu als een interactieve kaart online gezet. U kunt ze via deze link bekijken.

5 Sep 2017

Vandaag kwamen 23* vrijwilligers, professionals en ondernemers samen om na te denken over de vraag: Hoe krijgen we meer kinderen samen met hun ouders naar Noorderpark-Ruigenhoek? Het park heeft veel te bieden voor kinderen en hun ouders, maar dit kan nog beter! 

Het doel van de bijeenkomst was 1) het netwerk versterken en 2) samen werken aan initiatieven, ideeën en oplossingen om meer activiteiten en/of faciliteiten te rea...

11 Jul 2017

Op 6 juli was de afsluitende bijeenkomst, waar de gebiedspartijen alle ideeën hebben gepresenteerd die zijn opgehaald op 10 en 25 april en 20 juni.  Nu gaan de vijf partners deze ideeën verwerken. De ideeën van de bewoners en de vijf gebiedspartijen worden samengesmeed tot een gedeelde visie voor het gebied. Deze visie, samen met een zoneringskaart en de uitvoeringsagenda met projecten voor het gebied Noorderpark Ruigenhoek, n...

10 Jul 2017

Dit voorjaar hebben tweedejaars studenten van de Universiteit Utrecht, opleiding Sociale Geografie en Planologie, een kwantitatief onderzoek gedaan naar de verwachtingen die mensen hebben van een bezoek aan Noorderpark-Ruigenhoek. Benieuwd naar wat ze hebben opgehaald? Bekijk hier de resultaten: 

10 Jul 2017

Gelijktijdig met de belangenverkenning  is een verkenning gedaan naar de ruimtelijke en beleidsmatige kaders van het gebied. Op de bijeenkomst van 6 juli zijn de resultaten hiervan gedeeld. Het hele document inclusief de kaarten die erbij horen zijn te downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken. 

6 Jul 2017

Op 20 juni vond, op verzoek van de bewoners van Noorderpark-Ruigenhoek, een speciale informatieavond plaats. Tijdens deze avond gaven gedeputeerde Pennarts en wethouder Bakker van gemeente De Bilt antwoord op de vragen die leven rondom het gebiedsproces. Het verslag van de avond is hier na te lezen (klik op de afbeelding): 

Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle