Overslaan en naar de inhoud gaan

Archeologische vondsten op Fort de Gagel

Archeologen van de gemeente Utrecht hebben de bodem van de bouwput op Fort de Gagel in oktober 2021 onderzocht met een metaaldetector. Dit leverde een aantal mooie vondsten op die meer vertellen over het verleden van het fort.

Fort de Gagel

Onder de vondsten zijn aardewerkscherven, waarvan de oudste dateren uit de veertiende eeuw. Mogelijk zijn deze scherven op het fort terecht gekomen doordat de inhoud van beerputten als mest op de weilanden buiten Utrecht werd uitgereden.

Dit zou ook verklaren waarom veel van de gevonden metalen voorwerpen ouder zijn dan de bouw van het fort, aan het begin van de negentiende eeuw. Er werden onder meer munten, knoopjes, een vingerhoed, een lakenlood, een theelepel en fragmenten van bronzen kookpotten gevonden. Uit de tijd van het fort dateren negen loden kogelpunten, die zeer waarschijnlijk duiden op het houden van schietoefeningen.

 

Noorderpark Ruigenhoek is het gebied tussen de Gageldijk, Burgemeester Huydecoperweg, Kooijdijk en Koningin Wilhelminaweg, ten noorden van de Utrechtse wijk Overvecht. Je kunt er sporten, spelen en genieten. Je vindt er prachtige natuur, forten, bunkers, polderlandschap, speelplekken voor kinderen en veel sportmogelijkheden. Het gebied maakt onderdeel uit van het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het grootste rijksmonument van Nederland en UNESCO Werelderfgoed.