Waar en wat is Noorderpark-Ruigenhoek?

Het Noorderpark is een 5900 hectare groot herinrichtingsgebied ten behoeve van recreatie en natuurontwikkeling in de gemeenten Stichtse Vechtde Bilt en Utrecht.

Het bevindt zich ten noorden van de Utrechtse wijk Overvecht, tussen Maarssen, de Loosdrechtse Plassen, de bossen van Hollandsche Rading, en de dorpen Maartensdijk en Groenekan.

Ligging 

Onder de naam Noorderpark-Ruigenhoek verstaan we het deelgebied tussen de Gageldijk, Burgemeester Huydecoperweg, Kooijdijk en Koningin Wilhelminaweg, zoals op de kaart hiernaast is weergegeven. Tussen Noorderpark-Ruigenhoek en Overvecht loopt de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Deelgebieden en grenzen

Noorderpark-Ruigenhoek bestaat uit een groot aantal deelgebieden, eigenaren en zeggenschapszones. Deze deelgebieden zijn onder andere het Gagelbos, Fort Ruigenhoek, Fort de Gagel en Ruigenhoekse Polder. Het verbindend element is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

De grens tussen de gemeente Utrecht en gemeente De Bilt loopt dwars door het gebied. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de gemeente Stichtse Vecht. De gebieden die op de kaart in het groen zijn aangegeven zijn eigendom van  Staatsbosbeheer. De Ruigenhoekse Polder wordt door het Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheerd en langdurig gepacht van Staatsbosbeheer.

 

In het gebied ligt de waterwinning Groenekan van Vitens. Rondom de winning ligt een grondwaterbeschermingsgebied. Richting de Zuidoostrand van het gebied ligt Tuincentrum Overvecht, een aanzienlijk terrein waarvan de eigenaar, Overvecht Vastgoed, ontwikkelplannen heeft die aansluiten op Noorderpark-Ruigenhoek. Binnen de begrenzing ligt een groot aantal particuliere eigendommen die gebruikt worden door ondernemingen of worden bewoond.

AGENDA

Er is altijd wat te beleven, bekijk de agenda!

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle