September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Belangenverkenning

In 2016 is met ruim 70 personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn bij Noorderpark-Ruigenhoek gesproken over de toekomst van het gebied. Wat zijn hun ervaringen, verwachtingen dromen en nachtmerries voor dit bijzondere recreatie en natuurgebied. 

 

Met behulp van deze gesprekken willen de gebiedspartners de recreatiemogelijkheden, -functies en identiteit van Noorderpark-Ruigenhoek beter aansluiten op de wensen van gebruikers, ondernemers en bewoners van het gebied. 

 

Begin 2017 is de samenvatting van alle gesprekken gedeeld met alle betrokkenen. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle