September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Concept ontwikkelperspectief Noorderpark-Ruigenhoek

 

De gebiedspartijen gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, het Recreatieschap en Staatsbosbeheer zijn samen op zoek naar een beter aanbod aan publieks-voorzieningen, mogelijkheden voor duurzamer beheer, een sterkere gebiedsidentiteit en een betere balans tussen de kosten en de baten van het gebied. Medio 2017 is er in het kader van de belangenverkenning met ongeveer 70 mensen gesproken over de toekomst van het gebied.

 

Hieruit is de ‘rode draad belangenverkenning’ gekomen. Deze rode draad vormt geen advies maar is een inventarisatie van de meningen van de mensen die we hebben gesproken. De belangenverkenning heeft inzichten gegeven in de ervaren kansen en knelpunten op vier hoofdthema’s waar we mee aan de slag gaan: het DNA van Noorderpark-Ruigenhoek, de spelregels in het gebied, vindbaarheid en bereikbaarheid, en voorzieningen en initiatieven. Dit heeft geresulteerd in acties en resultaten n.a.v. de vier thema’s, een DNA-zoneringskaart en een concept ontwikkelperspectief.

 

Dit concept ontwikkelperspectief is het vertrekpunt van de gesprekken met betrokkenen om de toekomst van het gebied samen vorm te geven. Hiervoor zijn op 19 april en 10 mei openbare bijeenkomsten georganiseerd. Het verslag van 19 april is hier op de site terug te lezen. Aanmelden voor 10 mei kan nog altijd via deze link

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle