September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Terugblik bijeenkomst 10 mei

Op 10 mei kwamen er weer ruim 60 betrokkenen van het Noorderpark-Ruigenhoek bij elkaar om te praten over de toekomst van dit gebied. 

 

De aanwezigen bogen zich in drie verschillende workshops over de zonering van het gebied, de (on)wenselijkheid van voorbeeld initiatieven en ontwikkelingen en over de 'regels/geboden' van Noorderpark-Ruigenhoek; welke thema's zijn het belangrijkste voor dit gebied? Er werd flink gediscussieerd en er was ook ruimte om vragen te stellen over het proces. 

 

Het animo voor deze avond was zo groot dat het programma op 24 mei nog een keer aangeboden wordt aan de mensen die op 10 mei niet meer aan konden sluiten. Na 24 mei volgt een inhoudelijk verslag van beide avonden. Voor nu kunt u hier vast de foto's en cartoons bekijken die tijdens de avond zijn gemaakt. Ook kunt u de resultaten van de workshop "waardenspel" zien. In deze workshop werden aanwezigen gevraagd om potentiële initiatieven te plaatsen op een assenkruis met op de ene as: wenselijk/niet wenselijk en op de andere as: levert wel/geen geld op voor het gebied. 

 

Informatieavond voor bewoners:

Voor de bewoners van Noorderpark-Ruigenhoek wordt een extra informatieavond gepland. Deze bijeenkomst vindt plaats na de bijeenkomst van 24 mei. De bewoners krijgen hierover zo spoedig mogelijk bericht. 

 

Initiatieven:

Tijdens de avond konden mensen aangeven of ze zich voor een bepaald onderwerp of thema in het gebied wilden inzetten. Wie zich wil aansluiten bij een van de genoemde onderwerpen of thema's, of zelf een thema wil aandragen, kan contact opnemen met kwartiermaker Lara Simons voor meer informatie of een doorverwijzing naar een van de initiatiefnemers: 

 

1) Iwan Scholtens en Marco Bouman: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het park d.m.v. actieve recreatie, horeca en informatievoorzieningen (natuurhistorie) 

2) Ad Tourné: ontwikkeling van fietsroutes en de ontsluiting van het gebied. Ook wat betreft kanoroutes. 

3) Sjoerd Schaapveld: inzetten voor een nieuw leven voor de bunkers/kazematten. Hightech beton vs oud beton. Identiteit aan het gebied geven door nieuwe functies erop te zetten.

4) Bas Kreuger en Bas Kwaaitaal: kazematten om te gebruiken door de BMX club en Siberia

5) Henk van Brenk: aandacht voor het onderhoud en de ligging van ruiterpaden

6) Anke van Mourik: wil graag nadenken over (de locatie) van  vandaal vriendelijke fitnessaparaten

7) Bas Kwaaitaal en Annelore Zielstra: Doorontwikkeling van skate & Bikepark Ruigenhoek

8) Sander Rombout: maaiafval gebruiken als biomassa

 

 

Cartoons: 

 

 

Foto's (klik op de collage om alle foto's te bekijken): 

 

 

Waardenspel: 

Uit een grote stapel kaartjes met mogelijke ontwikkelingen voor het gebied konden aanwezigen kiezen welke wel en welke niet passend zijn voor (deelgebieden van) Noorderpark-Ruigenhoek, en welke wel of geen geld opleveren.

Hieronder ziet u de verschillende zones en vervolgens de uitkomsten van de verschillende deelgroepjes. 

 

 

 

Het waardenspel is bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden die er zijn in het gebied. 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle