September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Verslag bijeenkomsten 10 & 24 mei

Na de kennismakingsbijeenkomst op 19 april, die meer in het teken stond van informatie delen en netwerken bouwen, gingen de betrokkenen en de gebiedsparters op 10 en 24 mei met elkaar meer de diepte in over de toekomst van Noorderpark-Ruigenhoek. De vervolgbijeenkomst werd twee keer georganiseerd vanwege de vele aanmeldingen voor de oorspronkelijke bijeenkomst op 10 mei. Op deze manier werd iedereen die een bijdrage wilde leveren de kans geven om dat te komen doen. Tijdens de twee bijeenkomsten hebben bijna 100 personen meegedacht over de toekomst van Noorderpark-Ruigenhoek. 

 

Mensen konden hun mening geven over de zoneringskaart uit het ontwikkelperspectief, aangeven welke soort activiteiten wel of niet gewenst zijn in welk gebied van Noorderpark-Ruigenhoek en benoemen wat de belangrijke thema's zijn voor het gebied. 


Tijdens de twee avonden zijn veel goede gesprekken gevoerd waarbij onderwerpen stevig ter sprake zijn gekomen, maar er zijn ook veel overeenkomsten gevonden. Via deze link kunt u het uitgebreide verslag van beide avonden lezen. 

 

 


En hoe nu verder? 

Op dinsdag 20 juni aanstaande vindt er een informatieavond plaats, speciaal georganiseerd voor de bewoners van Noorderpark-Ruigenhoek. Bewoners van het gebied hebben hier per post een uitnodiging voor gehad. Aanmelden kan nog door een mailtje te sturen naar lara@LRAU.nl

Op donderdag 6 juli wordt een vervolg op de brede gebiedsavonden georganiseerd. Bij deze bent u van harte welkom om dan weer te komen, we hopen dan ook dat u die avond vast in uw agenda wil noteren. We gaan tijdens die bijeenkomst de resultaten van 19 april en 10/24 mei met elkaar bespreken. Wilt u een uitnodiging voor de avond van 6 juli ontvangen met daarin de tijden en locatie? Stuur dan een mailtje naar lara@LRAU.nl. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle