September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Steunverklaring bewoners Noorderpark-Ruigenhoek

Tijdens de informatieavond voor bewoners op 20 juni overhandigden bewoners een steunverklaring aan gedeputeerde mevrouw Pennarts en wethouder van gemeente De Bilt mevrouw Bakker. In de steunverklaring hebben bewoners van Noorderpark-Ruigenhoek in grote lijnen benoemd welke aspecten zij belangrijk vinden bij de toekomstige ontwikkelingen van hun woongebied. Daarnaast hebben zij aangegeven, welke activiteiten zij absoluut niet in het gebied willen en waar zij juist kansen en mogelijkheden zien liggen. Hieronder kunt u de steunverklaring inzien. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle