September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Samenvatting 6 juli

 

Op 6 juli was de afsluitende bijeenkomst, waar de gebiedspartijen alle ideeën hebben gepresenteerd die zijn opgehaald op 10 en 25 april en 20 juni.  Nu gaan de vijf partners deze ideeën verwerken. De ideeën van de bewoners en de vijf gebiedspartijen worden samengesmeed tot een gedeelde visie voor het gebied. Deze visie, samen met een zoneringskaart en de uitvoeringsagenda met projecten voor het gebied Noorderpark Ruigenhoek, noemen we het Ontwikkelperspectief 2018-2025.

 

Op 1 november aanstaande zullen de bestuurders over dit ontwikkelperspectief beslissen. Na deze vaststelling gaan we projecten meer uitwerken, en hierin is ruimte voor participatie en inspraak. Ondertussen blijven de kwartiermakers aan de slag.

 

In november komt op de site en in de nieuwsbrief wat de bestuurders hebben besloten hebben over het ontwikkelperspectief (inclusief zonering) en de uitvoeringsagenda. Tot die tijd komt er geen nieuwe bijeenkomst. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om een toelichting te geven als u zelf een ontmoeting organiseert.

 

De initiatieven die zich op 6 juli presenteerden zijn op de site terug te vinden. Heeft u een initiatief dat u ook graag op deze site vernoemd wil hebben, stuur dan een mailtje naar lara@lrau.nl.

De kaarten met beleidskaders verschijnen aan het eind van de zomer als interactieve kaart op deze site. 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle