September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Verleden tot leven brengen

V6 is een project waar het verleden tot leven wordt gebracht door het te koppelen aan activiteiten die nu plaatsvinden. In Noorderpark-Ruigenhoek zet V6 zich in om de kazematten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie te geven. 

 

Wilt u ook het verleden tot leven brengen? Of heeft u een mooi idee om de NHW in te zetten voor huidig gebruik? Neem dan contact op met Bas Kreuger om meer te horen over het project V6 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle