September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Regionale impuls voor ontwikkeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

De komende jaren gaan publieke en private partijen in Utrecht intensiever samenwerken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 14 partijen bundelen hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek.

 

De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en geldt voor de komende 5 jaar. Jaarlijks wordt een Regionaal Actieprogramma opgesteld waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien. De ondertekenaars van het pact stellen zich ten doel om:

  • Het bijzondere verhaal van de NHW uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek

  • Waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis zichtbaar te maken

  • De uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan

  • Het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te maken •    Bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen

  • Forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van functies en duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik

 

Het pact werd ondertekend door: gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Nieuwegein, Houten, Vianen, Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en Provincie Utrecht.

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie in midden Nederland die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit 50 forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten. De NHW is een Nationaal Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. Meer informatie Ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn te volgen op: www.nieuwehollandsewaterlinie.nl 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle