September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Noorderpark-Ruigenhoek klaar voor de toekomst

‘Op verhaal komen in Waterliniegebied. Samen sporten, spelen en ontspannen binnen handbereik.’ Dat is het motto van het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek, dat de besturen van de gebiedspartners provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer en Recreatieschap Stichtse Groenlanden hebben vastgesteld. Het college van de gemeente De Bilt stuurt het ter vaststelling aan de Raad. 
 

De gebiedspartners hebben samen met de belanghebbenden voor Noorderpark-Ruigenhoek gewerkt aan het perspectief dat tot doel heeft dat dit prachtige gebied door meer mensen beleefd kan worden.

 

Alle partijen zijn het erover eens dat de vele voorzieningen in het gebied beter gebruikt kunnen worden dan nu het geval is. Bovendien biedt toekomstig Unesco-werelderfgoed de Nieuwe Hollandse Waterlinie een bindende factor om het gebied meer identiteit te geven. Herkenbaarheid en vindbaarheid zijn belangrijke elementen in het aantrekken van nieuwe bezoekers, en van het behouden van de huidige gebruikers van Noorderpark-Ruigenhoek. 

 

In gesprek met de omgeving
Het Toekomstperspectief vormt de afronding van een bijzonder proces waarin nadrukkelijk de samenwerking is gezocht met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. De planontwikkeling is gestart met de inbreng van de belanghebbenden die aan het participatieproces deelgenomen hebben. Dit participatieproces leverde een advies op aan de gebiedspartners, over wat passend is in dit gebied. De hoofdlijn was: maak van Noorderpark-Ruigenhoek geen pretpark of kermis. Extra levendigheid en evenementen zijn prima, maar met mate omdat rust en tot rust komen ook belangrijk zijn. Het Toekomstperspectief is bedoeld als inspiratiebron en kader voor initiatieven in het gebied. 

 

Op woensdag 20 juni as. openen we de nieuwe wandelroute ‘Rondje Ruigenhoek’. Deze nieuwe wandelroute over al bestaande paden is één van de initiatieven die is voortgekomen uit het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek. 

 

Beter benutten van groengebieden
Een aantrekkelijke regio biedt inwoners plek om te wonen en werken en heeft ook voldoende aanbod voor ontspanning, cultuur en recreatie. De bevolking in stad en regio groeit. Daarmee neemt de druk op de groene gebieden rondom de kernen toe. Om deze druk in de toekomst op te kunnen vangen is nu actie gewenst voor betere maatschappelijke en economische benutting van die groene gebieden, waar Noorderpark-Ruigenhoek er een van is. 

 

Noorderpark-Ruigenhoek is een gebied waar inwoners uit de regio op adem kunnen komen in een groene en historische omgeving. Een plek waar ook het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verteld wordt en welke rol dit verdedigingswerk heeft in de Nederlandse geschiedenis.

 

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Noorderpark-Ruigenhoek kan eenvoudig via deze website en onze Facebookpagina

 

Om stil te staan bij deze mijlpaal, organiseren de gebiedspartners binnenkort een informele bijeenkomst voor alle betrokkenen en belanghebbenden het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek. Meer informatie volgt. Houd deze website in de gaten.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle