September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Genieten van Noorderpark-Ruigenhoek: nu en straks

Op 5 juli jl. was er op Fort Ruigenhoek een feestelijke inloopmiddag om stil te staan bij de afronding van het Toekomstperspectief voor Noorderpark-Ruigenhoek. Het was een zonnige en druk bezochte middag; met veel goede gesprekken, interessante rondleidingen op het fort en verkoelende ijsjes en drankjes. Ook is er een streekpakket verloot en waren IJsclub Siberia en de Voorleesexpress present. De gebiedspartners, gemeenten De Bilt en Utrecht, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden, hebben het als een waardevolle, gezellige en goede middag ervaren. We hopen dat de bezoekers deze ervaringen delen. 

 

Met elkaar in gesprek 
Er is tijdens de middag gesproken over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld de wens om toiletten te plaatsen bij de skatebaan en BMX-baan, de initiatieven en wensen van Copijn, kanoverbindingen, zichtbaar maken van ecologie en cultuurhistorie in het gebied (en als het kan ook op de golfbaan), sluipverkeer en zwaar verkeer op de Ruigenhoeksedijk, handhaving, de oefengolfbaan, de Noorderlijke Randweg Utrecht en Fort Ruigenhoek. Ook het ontwikkelthema van het gebied “Op verhaal komen in Waterliniegebied. Samen sporten, spelen en ontspannen binnen handbereik.” kwam aan bod.
 
Er gebeurt van alles
Het Toekomstperspectief is bedoeld als inspiratiebron en kader voor initiatieven in het gebied. Kleine projecten en ideeën die passen bij het ontwikkelthema (en alle andere regels die er zijn) kunnen een plek krijgen in Noorderpark-Ruigenhoek. En er gebeurt ook al van alles!

 

Bijvoorbeeld: 

  • De wandelroute ‘Rondje Ruigenhoek’ (met informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie) en de fietsroute ‘Houten Huizen, Stenen Forten’. Beide routes zijn onlangs geopend. 

  • Ook de ontwikkeling van Fort De Gagel als poort van het gebied inclusief horecagelegenheid is in volle gang. We verwachten dat de bouw volgend jaar begint. 

  • Er wordt gewerkt aan een ‘laarzenpad-route’ voor kinderen door het Gagelbos met een aanlooproute over de brug naar Overvecht (naar stadsboerderij Gagelsteede).

  • IJsclub Siberia en de BMX club zijn bezig met plannen om de groepsschuilplaatsen (‘bunkers’) te benutten als opbergruimte. 

  • De verschillende partijen die in Noorderpark-Ruigenhoek ‘iets’ doen voor kinderen weten elkaar tegenwoordig nog beter te vinden. Daardoor kunnen zij bij hun eigen plannenmakerij nog beter rekening houden met elkaars activiteiten. 

  • Sommige ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van Fort Ruigenhoek. En de mogelijkheid nog meer van de natuur te genieten door schapen te laten grazen en bloemrijke bermen te creëren.

 

 

Oefengolfbaan
We zijn ons ervan bewust dat het traject om te komen tot een oefengolfbaan al erg lang duurt. De gemeente De Bilt brengt volgens planning het bestemmingsplan na de zomer in procedure. Dit bestemmingsplan moet de realisatie van de oefengolfbaan mogelijk maken. Natuurlijk gelden dan de gebruikelijke procedures voor ruimtelijke plannen en kunt u reageren. Er wordt ook een informatiemoment georganiseerd. Kijk op de website van gemeente De Bilt voor actuele informatie.
 
Fort Ruigenhoek 
Om het fort duurzaam te blijven beheren en beleefbaar te houden voor toekomstige generaties, wordt gekeken naar ontwikkelmogelijkheden op beperkte schaal. Staatsbosbeheer is sinds kort (opnieuw) bezig met een actuele inventarisatie wat mogelijk en wenselijk is op Fort Ruigenhoek. De randvoorwaarden voor het gebied van natuur en landschap moeten helder zijn, net zoals de financiële uitgangspunten. Zaken als bereikbaarheid en betrokkenheid van omwonenden zijn bij de herontwikkeling belangrijke aandachtspunten. Staatsbosbeheer verwacht tegen het einde van het jaar omwonenden bij dit traject te betrekken.
 
Vragen? Ervaringen?
Heeft u deze leuke inloopmiddag op 5 juli gemist en toch prangende vragen of opmerkingen? Of wilt u uw ervaringen met ons delen? Dan kunt u een bericht sturen naar noorderparkruigenhoek@provincie-utrecht.nl.


Op de hoogte blijven van actualiteiten en ontwikkelingen? Volg deze website en/of onze pagina op Facebook.

 

Foto's van Huisinga Fotografie 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle