September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Update sluiting BMX-baan

Eind augustus is de BMX-baan gesloten door eigenaar Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De BMX-baan, onderdeel van Skate- en Bikepark Ruigenhoek, verkeerde door erosie en begroeiing in te slechte staat om er nog op te kunnen fietsen. Wielervereniging Het Stadion maakte gebruik van de baan. In overleg is besloten om het terrein af te zetten met bouwhekken. De wielervereniging is voor haar trainingen uitgeweken naar andere banen in Baarn en Nieuwegein. Recreatieschap Midden-Nederland zoekt samen met de gemeente Utrecht en Het Stadion naar een oplossing. Een oplossing is korte termijn is helaas niet voorhanden.
 
De baan blijkt zeer onderhoudsgevoelig en het opknappen inclusief het minder onderhoudsgevoelig maken van de baan vraagt om meer investeringen. 

 

Accommodatievisie wielersport Utrecht 
Om de komende jaren goed afgewogen keuzes en investeringsbeslissingen te maken wordt op korte termijn gestart met het opstellen van een overkoepelde “accommodatievisie wielersport Utrecht”. Eind november wordt in dit kader een eerste werksessie georganiseerd met vertegenwoordigers van zowel gemeente Utrecht, Recreatieschap als de Utrechtse wielersport. Dit wordt momenteel voorbereid. Aan de hand van de uitkomsten hiervan worden vervolgstappen bepaald.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle