September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Nieuw leven in fort Ruigenhoek?

Fort Ruigenhoek is één van de parels binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in De Bilt. Door haar unieke ligging en architectuur en grote waarde op het gebied van cultuur, natuur en landschap, biedt het fort uitstekende mogelijkheden om er een eigentijdse en duurzame gebruiksfunctie aan toe te kennen. 

 

Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie denken voorzichtig na over de mogelijkheden die het fort biedt. De eerste ideeën ontwikkelen zich, zoals genoemd in het Toekomstperspectief, in de richting van het thema klimaat. Een thema dat door het KNMI onlosmakelijk met onze gemeente verbonden is. Dat zou fort Ruigenhoek het eerste ‘klimaatfort’ maken. De komende maanden willen de drie partners de verkennende fase afronden. Begin volgend jaar gaan wij daarom ook met omwonenden in gesprek. In de volgende nieuwsbrief kunnen we u vast meer vertellen over ‘nieuw leven’ in het fort en het gebied.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle