September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Inloopavond herontwikkeling fort Ruigenhoek op 21 februari 2019

 

 

Fort Ruigenhoek is een fort, middenin Noorderpark-Ruigenhoek en onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. In het dit jaar vastgestelde Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek
stond de herontwikkeling al vermeld. Staatsbosbeheer, gemeente De Bilt en provincie Utrecht
werken samen aan een passende nieuwe toekomst voor dit fort. Passend bij de ligging en rekening
houdend met de omgeving, passend binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en passend bij de
gemeente. Deze herontwikkeling bespreken we graag met u!

 

Op 21 februari aanstaande (noteer vast in uw agenda voor volgend jaar!) om 19.30 uur bent u van harte welkom op Fort Ruigenhoek voor een inloopavond over de toekomst van fort Ruigenhoek als
klimaatfort. We willen die avond graag onze ideeën met u delen en uw mening daarover horen.

 

Heeft u voorafgaande aan de bijeenkomst op 21 februari vragen?
Neem dan contact op met Daphne van Hekken, gemeente De Bilt of Kees de Lange,
Staatsbosbeheer via ons mailadres: noorderparkruigenhoek@provincie-utrecht.nl 

 

foto: Stichting Aquarius

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle