September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Bericht over de Noordelijke Randweg Utrecht

Vanaf 2021 vernieuwt de gemeente Utrecht de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De gemeente denkt nu al na over de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de uitvoering van het werk.
Nog vóór deze zomer betrekken ze daarom bewoners en ondernemers bij de plannen voor bereikbaarheid tijdens uitvoering. Bewoners en ondernemers van de Gageldijk en omgeving ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging in de bus. Ook met bewoners van Overvecht, ondernemers en bedrijven gaat de gemeente dit jaar in gesprek.

 

Achtergrond
Voor de vernieuwing van de NRU heeft de gemeente Utrecht in november 2018 een Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) vastgesteld. Op basis van het IPvE/FO is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ondertussen is de gemeente bezig met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen (reacties) op het ontwerpbestemmingsplan dat tot eind januari ter inzage lag. De gemeenteraad gaat het bestemmingsplan samen met de zienswijzen en antwoorden vaststellen. Mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen dan een brief met een link naar het rapport.

 

Ook zijn bewoners en gemeente sinds eind 2018 in gesprek over de inpassing van de NRU in de omgeving. In een aantal werkgroepen wisselen ze ideeën, aandachtspunten en zorgen uit over de inrichting van het gebied met onder andere fiets- en wandelpaden, bomen en groen. Naar verwachting wordt het concept inrichtingsplan in juni 2019 afgerond. Voor meer informatie over het project verwijzen wij graag naar de projectpagina van de NRU: www.utrecht.nl/nru. Vanaf juli 2019 is hier ook het concept-inrichtingsplan terug te vinden.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle