September 11, 2019

Please reload

Laatste nieuws

Inloopavond over ontwikkeling Fort Ruigenhoek voor omwonenden

Op 21 februari kwamen zo’n 25 mensen op Fort Ruigenhoek bijeen om de plannen te horen die er voor het Fort zijn. Boswachter Tineke leidde de avond met uitleg over de herontwikkeling van dit fort als Klimaatfort. In een participatieproces hebben de omwonenden al eerder aangegeven wat wel en niet wenselijk was, daarnaast is gekeken wat volgens het bestemmingsplan mogelijk is en hebben Staatsbosbeheer en gemeente De Bilt gekeken naar een passend thema bij deze locatie. Dat werd klimaat!

 

Het idee is om een expositieruimte in te richten, cursusruimtes te ontwikkelen en de ruimtes aan de achterkant te benutten als ateliers. Tweetakt/Kaap zal zijn plek behouden op het fort en daarnaast wordt jaarlijks een klimaatbijeenkomst georganiseerd. Om overlast te beperken zullen de genodigden op alternatieve wijze (lees, niet met de auto) naar het fort moeten komen. Door het aanleggen van een wandelpad in het beleefparkje hoeven bezoekers niet langer over de dijk te lopen. We kregen nog een paar tips mee, bijvoorbeeld dat we de kwaliteit van de expositie over het klimaat op feiten moeten baseren, het mooi is als het fort in de weekenden open kan zijn en het nodig is om overlast op de weg te beperken. We nemen deze tips mee in de verder ontwikkeling van het fort. 

 

Het was een goedbezochte, informatieve en gezellige avond! Regiotv De Bilt maakte in de serie Levende Monumenten ook een mooi verslag over fort Ruigenhoek, zie www.regiotvdebilt.nl/mediatheek/video/144455408/levende-monumenten    

 

Volg de ontwikkelingen via www.noorderparkruigenhoek.nl
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle