Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door vijf verschillende gebiedspartners met elk hun eigen rol en taak. Deze vijf partners hebben de handen in een geslagen om zich in te zetten voor een nog aantrekkelijker recreatie en natuurgebied. Dit doen ze samen met alle betrokkenen uit het gebied: bewoners, ondernemers, recreanten en andere belanghebbenden. De gebiedspartners zijn gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, en provincie Utrecht

Gebiedspartners

Noorderpark-Ruigenhoek wordt beheerd door gemeente De Bilt, gemeente Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en provincie Utrecht

Privacyverklaring

  • Facebook - Black Circle